Het herroepingsrecht bij internetveilingen

2014-04-15

 

1.      “Eenmaal, andermaal; Verkocht?”

Kopen via internet is in opkomst. Steeds vaker bezoeken mensen in plaats van een fysieke winkel een internetwinkel voor het doen van hun aan- en inkopen. Met het motto ‘gemak dient de mens’ is het succes van thuiswinkelen al snel verklaard. 

Naast het kopen via thuiswinkels (denk aan bol.com) wordt ook de zogenoemde internetveiling steeds populairder. Hierbij kan je, nadat je bent ingelogd, meebieden op een te veilen product. Dit kan meestal al vanaf € 1,00. Voorbeelden van populaire veilingsites zijn ebay.comvakantieveilingen.nl en ticketveiling.nl

Aangezien een veiling vaak goedkoop en daardoor aantrekkelijk lijkt, plaatsen mensen al snel (impulsief) een bod zonder goed over de (juridische) consequenties na te denken. Achteraf lijkt het aanbod misschien toch minder aantrekkelijk dan in eerste instantie, en willen mensen weer van hun geplaatste bod af. Het komt echter ook voor dat mensen onbedoeld een bod uitbrengen, of dat ze door een typfout geen € 40,00 maar € 4000,00 bieden. 

Is het voor een consument mogelijk om terug te komen op een reeds geplaatst bod,  of zit je er definitief aan vast? De veilingsites zelf stellen zich dikwijls op het standpunt dat indien je een bod uitbrengt, je het geveilde product ook tegen die prijs moet af nemen (indien je de veiling wint):

eBay:                       “De meeste objecten op eBay worden in een veiling aangeboden en ieder 
                                bod vormt een bindende overeenkomst.”
Vakantieveilingen:“5.1 Ieder bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk. Indien de 
                               bieder het hoogste bod heeft uitgebracht en het bod door 
                               VakantieVeilingen.nl wordt aanvaard, kan de in dat kader totstandgekomen 
                               overeenkomst (transactie) NIET annuleren” 

* Na de inwerkingtreding van de richtlijn (zie onder 2) hebben veilingsites hun voorwaarden aangepast aan de nieuwe regels. 

Het grootste deel van de mensen die van hun geplaatste bod af willen, zullen denken dat er niets meer aan te doen is, verder geen stappen meer ondernemen en uiteindelijk toch maar het product afnemen voor de geboden prijs. Maar is dat verstandig?

2.      Richtlijn Consumentenrechten

Een internetveiling heeft te gelden als een overeenkomst op afstand. Je bent immers niet – zoals bij een ‘echte’ veiling – fysiek aanwezig. Veilingsites lijken zich vaak onvoldoende bewust van het verschil tussen de openbare en de online veiling. De in oktober 2011 aangenomen richtlijn consumentenrechten [1] geeft een duidelijke toelichting op dit punt. De richtlijn maakt onderscheid tussen een openbare veiling en een online veiling. Bij een openbare veiling is de consument fysiek aanwezig, ziet hij de producten en kan hij bieden door de hand op te steken naar de veilingmeester. Bij een online veiling heeft de consument deze mogelijkheden niet. Om deze reden valt de online veiling wel onder de richtlijn consumentenrechten, en de openbare veiling niet.[2]

Volgens deze richtlijn, die op 13 juni 2014 in Nederland in werking is getreden, heeft een consument die een product koopt via een internetveiling in beginsel een herroepingsrecht van 14 dagen.[3] Indien de verkoper de consument niet goed heeft voorgelicht over dit herroepingsrecht, dan geldt zelfs een herroepingstermijn van maximaal 1 jaar.[4] De periode om te herroepen gaat volgens de nieuwe richtlijn pas in op het moment dat de consument de bestelling heeft ontvangen.[5]

De enige voorwaarde is dat het hierbij moet gaan om b2c-transactie; dat wil zeggen dat de verkopende partij een handelaar moet zijn en de kopende partij een consument.

Er zijn een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht. Deze uitzondering is opgenomen voor producten of diensten waarbij herroeping niet op zijn plaats is. Hierbij kan worden gedacht aan producten die snel bederven of producten die op maat zijn gemaakt voor een specifieke persoon. Ook verhuur van accomodatie kan onder omstandigheden uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht. Alle uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn terug te vinden in artikel 16 van de richtlijn.

N.B. Inmiddels is de richtlijn in de Nederlandse wet geimplementeerd in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. In titel 5, afdeling 2B zijn in de artikelen 6:230g t/m 6:230v de regels uit de richtlijn omgezet in Nederlandse wetsartikelen. Artikel 6:230o ziet op het ontbinding/herroepingsrecht en in artikel 6:230p zijn de uitgezonderde categorieen opgenomen (Let op: in aanvulling op artikel 6:230p geldt er eveneens geen herroepingsrecht in het geval van een executie- danwel faillissementsveiling, zie artikel 6:230h lid 4).

3.      Conclusie

Hoewel veilingsites soms anders lijken te suggereren, heeft een consument op grond van de richtlijn consumentenrechten een herroepingsrecht van 14 dagen ingaand vanaf het moment dat het bestelde product is ontvangen. Wel dient de consument scherp te letten op de uitgezonderde categorieen zoals weergegeven in artikel 16 van de richtlijn en artikel 6:230p BW. Indien de veilingsite de consument met betrekking tot dit herroepingsrecht niet goed voorlicht, dan geldt een herroepingstermijn van maximaal 1 jaar. 

De richtlijn consumentenrechten breidt de bescherming van consumenten op verschillende vlakken uit. De meest in het oog springende verandering is het uitgebreide herroepingsrecht. Dit is voor de consument een hele geruststelling, maar de veilingsites en handelaren zullen er in het vervolg sterk rekening moeten houden dat zij na afloop van een veiling alsnog met een herroeping door de consument worden geconfronteerd. 

mr. J. den Dikken

 


[1] Richtlijn 2011/83/EU

[2] Richtlijn 2011/83/EU, overweging 24 en 37

[3] Richtlijn 2011/83/EU art. 9 lid 1

[4] Richtlijn 2011/83/EU art. 10

[5] Richtlijn 2011/83/EU art. 9 lid 2

 


«Terug