Tarieven

Laus c.s. Advocaten brengt haar werkzaamheden op basis van een  uurtarief in rekening.

Wij verkopen echter geen uren, maar leveren juridische diensten. De prijs voor die diensten wordt grotendeels bepaald door de aan de zaak bestede tijd, maar bijvoorbeeld ook door het effect en resultaat van de bemoeienissen. Wij streven bij de vaststelling van de declaratie altijd naar een goede prijs-kwaliteitverhouding.

De tarieven variëren van € 180 - € 300 per uur, afhankelijk van het belang van de zaak en de draagkracht van de cliënt en worden vermeerderd met 5% kantoorkosten. De tarieven zijn exclusief omzetbelasting en belaste en onbelaste verschotten. Verschotten zijn de voor u door de advocaat gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten.

In bepaalde zaken kan een afwijkend tarief worden overeengekomen, afhankelijk van onder meer de aard of spoedeisendheid van de zaak. In sommige zaken kan een voorschot in rekening gebracht worden. De hoogte van dit voorschot verschilt per zaak en is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken.

Mensen